Hur ser framtiden ut? Vad bör man göra?

Lördag 11 februari 2017.

Hur ser framtiden ut? Vad bör man göra?

Ja, det är en fråga som jag ställt mig de senaste åren. Vad handlar detta om då..ja självklart ångloksproblematiken vid de normalspåriga järnvägsföreningarna i Sverige.

Enligt min personliga uppfattning är situationen lite oroväckande. Kunskapen och erfarenheter kring ångloksdrift/underhåll har bitvis minskat betänkligt de sista 10 åren.

Självklart finns det undantag men överlag börjar det nu enligt min uppfattning uppstå problem av kvalitetssäkring för utbildning och ånglokskunskapen kring våra normalspåriga föreningar. Så vad ska man göra för att vända trenden?

Västergötlands Ånglokssällskap 

Vintern år 2015 bildades Västergötlands Ånglokssällskap (VÅS) för att i första hand rädda ångloksverksamheten vid Herrljunga lokstall. Men det blev en mycket tuff start. Trots att en privat finansiär backade upp ekonomiskt så var kassakistan mager och stora hyreskostnaderna och uteblivna uppdrag för vårt ånglok SJ B 1267 kom slutligen att fälla  oss. 

När beslutet var taget att flytta från Herrljunga lokstall kom så vändningen. Vårt ånglok hyrdes ut till Nora Bergslags Veteranjärnväg NBVJ. Men dessvärre, det var för sent för att rädda ångloksverksamheten vid Herrljunga lokstall. Ungefär samtidigt började flera järnvägsföreningar från olika delar av Sverige höra av sig om vi inom VÅS kunde bistå med praktisk rådgivning för att driftsätta deras ånglok. Helt plötsligt öppnade sig en verksamhetsidé som uppenbarligen näst intill direkt givit frukt.

Så här långt har VÅS just nu tre stycken uppdragsgivare/järnvägsföreningar där vi aktivt medverkar/hjälper/rådgiver för att åter driftsätta ångloken de har i sin ägo. Till detta håller just nu VÅS i samarbete med ett utbildningsföretag ta fram utbildningsplaner och kunskapsmateriel för att fördjupa vår ambition att öka och sprida ånglokskunskap. Vi tror inom VÅS att detta kan vara ett bra sätt öka ånglokskunskapen i Sverige igen…att faktiskt på sikt vända den nedåtgående trenden.

Annonser
Published in: Okategoriserade on mars 11, 2017 at 10:57 f m  Kommentera  

SJ B 1267

11 februari 2017.

 

Här en lite sammanfattning av fakta kring ångloket.

Loket är tillverkat av Motala verkstad år 1915.

Tjänstevikt: 103 ton.

Längd: 18 meter

Kolförråd: 6 ton

Vattenförråd: 14 kbm

Dragkraft: 9,6 ton

 

Loket var en av de sista B-loken som togs ut ur sitt beredskapskjul vid Sandträsk/Lappland sommaren 2008. SJ B 1267 köptes av Stockholms kultursällskap för ånga och järnväg (SKÅJ) år 1995.

 

När beredskapsparken av ånglok kom att avskaffas i början av 1990-talet så kom SJ B 1267 stå kvar i Sandträsk lokskjul tillsammans med ytterligare 2 st B lok  (1037, 1108) fram till år 2008.

 

Loket drogs sedemera till Orsa lokstall för uppställning. Efter några år transporterades loket till Sala lokstall för ny uppställning. Kring åren 2012-2013 försökte SKÅJ  sälja ångloket alternativt skrota loket om ingen köpare fanns.

 

SKÅJ ansåg att man inte hade möjlighet bevara loket. Tyvärr dök ingen köpare upp utan loket riskerade skrot döden.  I elfte timmen hittade loket en köpare. Sommaren år 2014 transporterades SJ B 1267 till Herrljunga lokstall.

 

Loket SJ B 1267 kom överföras och togs över av den nybildade föreningen Västergötlands Ånglokssällskap år 2015.  Med start den 3 januari 2016 påbörjades renoveringen av ångloket. Efter knappt ett halvår, 28 maj 2016 stod SJ B 1267 för första gången sedan år 1957 under ånga igen.

 

Trots att 1267 stått stilla beredskapsställd i nästan 60 år kom det att visa sig att ångloket var i ett gott skick. I dagsläget befinner sig loket vid  Nora Bergslags Veteranjärnväg NBVJ. Loket har NBVJ hyrt in fram till juli 2017 för att klara sin årliga återkommande ångtågstrafik sommartid.

Published in: Okategoriserade on mars 11, 2017 at 6:47 f m  Kommentera